2014-09-25

Hen i domar – stöd i nya Myndigheternas skrivregler

Så här skriver en domare som jag känner: Nu har jag använt ”hen" konsekvent i mina domar i drygt ett år. Det är så klart extremt användbart när man till exempel återger vad som står i lagtext (se ett exempel nedan). Det är fortfarande många här på jobbet som tycker att ”hen" är i bästa fall lite ungdomligt spexigt och i värsta fall helknasigt. Men nu stormade min skeptiska chef in och meddelade att nya upplagan av ”myndigheternas skrivregler” säger att jag minsann får använda hen. 
 ”I 13 § LVM anges att socialnämnden får besluta att någon omedelbart ska omhändertas, om det är sannolikt att hen kan beredas vård med stöd av LVM och rättens beslut om vård inte kan avvaktas, antingen på grund av att hen kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om hen inte får omedelbar vård, eller på grund av att det finns en överhängande risk för att hen till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.” 

Få ett enklare liv du också: använd de nya skrivreglerna. Pdf:en är gratis! 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-utgivning/sprakliga-publikationer/sprak/2014-09-10-myndigheternas-skrivregler.html

Inga kommentarer: