2015-03-29

Översatt artikel: Att stödja högt begåvade elever i det ordinarie klassrummet

Den här artikeln, som jag har översatt, kommer från
Begåvade elever är ofta en utmaning, eftersom de redan kan det mesta av innehållet, och eftersom de lär sig det de inte vet på mycket kortare tid än resten av eleverna i klassen. Om du inte planerar väl för de begåvade eleverna, kommer de troligen att lära sig minst av alla.

Om du inte möter dessa elevers behov kommer de dessutom snart att bli uttråkade och troligen störande.

Som en utgångspunkt, tänk dig in i den begåvade elevens situation:
Jag kan redan det här, jag vill inte göra de här uppgifterna. Jag är uttråkad, jag önskar att jag kunde göra något annat.


För att nå alla elever behöver du planera för alla olika behov som dina elever har.

Nyckeln är att ge eleverna möjlighet att välja. Planera uppgifterna så de kommer att passa både för de svagaste och för de starkaste eleverna. Ge dem valmöjligheter. Till exempel, om du ber klassen att sammanfatta de viktigaste punkterna i ämnet, kan du låta
  • svagare elever börja skriva en lista i punktform
  • begåvade elever skapa en affisch eller skriva manus till en reklamfilm som argumenterar för de viktigaste punkterna.
Erbjud tre eller fyra alternativa sätt som eleverna kan välja bland för att visa att de lärt sig stoffet.

Planera också för vad eleverna ska göra om de blir klara tidigare. Förbered gärna en utmaningslåda: extra uppgifter utifrån ämnet, med utmanande alternativ. Du kan också alltid låta dem göra något helt annat som intresserar dem. Bara se till att du har följande regel på plats: Stör ingen annan.

Ofta i integrerade klasser är det en bra strategi att komprimera kursinnehållet. Den som redan kan stoffet, låter du arbeta med något annat som de behöver träna. Begåvade elever med styrka i matte kan använda överbliven tid för att studera språk. Du vet redan att de behöver mindre tid för att lära sig. Se därför till att de har rutiner för hur de ska gå vidare till något annat, när de är klara med dagens mål.

Utnyttja elevernas intressen för att upprätthålla deras motivation. En av mina begåvade elever i femte klass brukade älska att analysera data. Han gillade sport, därför fick han sportdelarna ur tidningar, och så fick han analysera data om poäng och göra prognoser baserade på sina data. Han fick presentera inför klassen varje vecka, och många av eleverna började delta genom att diskutera prognoserna. Detta fungerade bra hela året.

Ge eget ansvar till kapabla elever. Låt dem ta fram en lista med vad de kommer att arbeta med varje gång de blir klara med en uppgift de fått. Om de inte har egna idéer, har du en låda redo med uppgifter som främjar problemlösning. 

Se till att de aldrig förväntas göra repeterande uppgifter. Dessa elevers extrauppgifter ska kännas roliga och ligga inom deras starka ämnen.

Inga kommentarer: