2015-05-31

Artikel i Sydöstran: Begåvningar far illa i skolan

Bra sammanfattade poänger i Sydöstrans intervju med samordnarna för Skolverkets stödmaterial:

… fortfarande far många speciellt begåvade barn illa i skolan:
– En del specialbegåvade barn är jobbiga tycker lärarna. De ifrågasätter, är intensiva, har svårt att sitta stilla för att de inte får den stimulans de behöver i skolan, säger Linda Mattsson.

– Andra kan vara lugna och inbundna, bryr sig inte så mycket om vad som händer i klassrummet, utan har gett upp intresset för skolan. Andra kan vara väldigt sociala, och visar kanske inte upp sin begåvning för att inte verka avvikande.

---

– De här eleverna måste få tillräckligt stora utmaningar, för att lära sig bemästra dem. Man behöver kanske gå långt utöver den egna årskursen eller skolformen – då får skolan se till att de får göra det, säger Linda Mattsson.

– Om Stefan Holm aldrig fått träna på högre höjder än 1,50 skulle han aldrig kunnat hoppa 2,40, säger Eva Pettersson.

Här finns hela artikeln.

Inga kommentarer: