2015-05-31

Prata med skolan – förslag till konstruktiva frågor

Behöver ni ta ett snack med skolan? Kanske dessa frågor kan vara till hjälp?

Skollagen säger ju så här; hur tänker ni uppfylla det i vårt fall?

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/elever-har-ratt-till-stod-1.126409

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3299


Hur tänker ni kring mitt barn, med tanke på det som står i Skolverkets stödmaterial, till exempel dessa två texter

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.235995!/Menu/article/attachment/1_2_begavade_barn.pdf

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.235969!/Menu/article/attachment/2_1_begavade_barn.pdfOch vägledningen för pedagogisk utredning/kartläggning säger så här – hur tänker ni att ni ska sköta ert ansvar i detta:

http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Skolwebb/Ronnaskolan/Dokument/EHT/Pedagogisk%20kartläggning.pdf

https://www.pinterest.com/pin/486811040946766080/Och Socialmedicinsk tidskrift säger följande kring att testa barn som har hög begåvning – är ni intresserade av att ta in en psykolog som har erfarenhet av att bedöma både barn med npf och barn med hög begåvning, som kan utreda vad mitt barn behöver? (Jila Eftekhari, Villmer, t.ex.)
Ladda ned PDF http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1107/902Och enligt amerikansk forskning och enligt böcker som Se mig som jag är och Linda Silvermans Gifted 101 kan högbegåvade barn ofta bli utagerande om de inte får utbildning och stimulans på sin nivå. Jag föreslår att ni provar att ge honom undervisning och utmaningar på tre fyra årsnivåer över.
http://www.davidsongifted.org/db/Articles_id_10568.aspx
http://sengifted.org/archives/articles/the-emotional-needs-of-the-gifted-child
http://gilbertgifted.org/gifted101.html#n8
https://sengifted.org/archives/articles/misdiagnosis-and-dual-diagnosis-of-gifted-children
http://www.drmarkmckee.com/frustrations-gifted-children
http://www.livestrong.com/article/1006526-early-childhood-giftedness-aggressive-behavior/Vi har kanske inte alls samma bild av mitt barns situation och behov. Hur kan vi skapa en samsyn?Vad är er målbild för mitt barn i skolsituationen? Hur planerar ni att arbeta för det, och hur tycker ni att jag ska arbeta för det?


Kan vi se till att kommunicera skriftligt också, för att säkra att vi har samma underlag?
Kan jag be att få en skriftlig version av den plan ni har för mitt barns matematikundervisning?
Kan jag be att få ett skriftligt schema, eftersom vi behöver veta vad vi ska förvänta oss?Min bedömning är att det som passar mitt barn är det psykopedagogiska angreppssättet ”lågaffektivt bemötande”:
http://www.autism.se/uc_content.asp?nodeid=69336
http://www.hejlskov.se/lowarousal.html
http://www.hejlskov.se/filosofi.html
Problemskapande beteende i skolan – Bo Hejlskov Elvén
http://www.ehow.com/about_6598399_gifted-child-behavior-problems.html
http://www.aspereds.se/_filebank/download.asp?file=/_filebank/AsperedBoHE1001.pdfLite verktyg ur en bok
http://www.parents.com/parenting/better-parenting/advice/5-ways-to-get-kids-to-listen/
http://www.nytimes.com/1995/11/12/nyregion/long-island-q-adele-faber-elaine-mazlish-2-writers-guide-parents-communicating.html
http://boydsnest.org/news/2010/how-to-talk-so-kids-will-listen-listen-so-kids-will-talk-by-adele-faber-and-elaine-mazlish/


http://www.fabermazlish.com/h_ask_ae.php
Two year olds like to throw things. They throw when they're happy and they throw when they're upset. They also hit their parents and their siblings.

Our job? To help them get through this normal developmental phase by teaching them the difference between what they may and may not do - over and over again - until they learn what they need to learn.

How? By accepting their feelings even as we stop and redirect their unacceptable behavior. For example:
•   "Hold it! Blocks are not for throwing - even when you're angry. Here, you can throw the pillow or the balloon."
•   "Ouch, that hurt! I can't let you hit me. But you can tell me what you feel. You can say, 'I don't want you to be with the baby now. I want you to be with me!' "
•   "No shoving! Tell your sister what you want with words, not shoves. Tell her, 'My doll. I'm not ready to share.' "
•   "the carpet is not for cutting. Let's see, what can you cut? How about this paper? Or this cardboard? Which one? You decide."

You'll discover many variations of this kind of talk on your own. By following the basic principle of acknowledging her feelings while giving her guidelines and choices for how she can express them safely, in times you'll see the fruits of your patient teaching.

Inga kommentarer: