2015-05-07

Så jobbar Nacka med att hitta och stimulera de särskilt begåvade

Ansa Messner och Ingrid Wissting har skrivit en text om hur de arbetar med att hitta och stimulera de särskilt begåvade eleverna i sin skola. Läs hela materialet. Du kan också läsa en artikel i Skolporten där de presenterar materialet.

Nedan har jag gjort ett par utdrag ur materialet:

Att lyssna till vad lärare säger om sina elever är en väg att hitta särbegåvningar, liksom att prova med mer avancerat material och svårare frågeställningar om man märker att eleven förvånar med sina tankar, frågeställningar och diskussioner. Resultatet visar sig ofta genom att eleven blir intresserad och arbetar intensivt på sitt eget sätt med skolarbete eller ämnen som tangerar det som görs i skolan.

När vi hört om elever som varit störande eller betett sig avvikande under lektioner har vi lyssnat på vad läraren berättat. Vi har ställt frågor som syftat till att förstå vid vilka tillfällen eleven inte velat delta i verksamheten på de villkor som getts. Detta är ett led i hur vi identifierat särbegåvade elever. Ett vanligt exempel är lärare som undervisar i matematik, som reagerar på att en elev ofta kan svaren på komplicerade uppgifter, men inte kan redovisa tankeprocessen. Ett annat exempel är elever som ställer ”konstiga” frågor, vilket ibland uppfattas som provocerande. I det senare fallet kan det bero på att eleven hunnit flera steg framåt i tankegången, eller kan oerhört mycket mer än vad läraren kan föreställa sig. Vid ett flertal tillfällen har vi identifierat elever som bara vill läsa för sin ålder avancerade böcker, som särbegåvade. Detta gäller även elever som söker sig till vuxna och gärna vill resonera.

Vi har påpekat att eleven kanske inte visar sina kunskaper under lektionerna utan i ett samtal i korridoren, vid matbordet eller på en promenad. Läraren måste fånga kunskapen där den visar sig, dvs. inte alltid i undervisningssituationen.

Vi har också talat med eleven för att få en bild av hur han/hon vill arbeta för att nå uppsatta kunskapsmål.

Särbegåvade elever har ett större behov än andra elever av att förstå varför de ska göra eller lära sig saker och pedagoger behöver därför formulera uppgifter som känns meningsfulla för eleverna. Det är inte helt ovanligt att dessa elever har en ojämn kunskapsprofil. Lärare som provat att låta särbegåvade elever arbeta snabbt framåt i egen takt, så kallad acceleration, har sett att det fungerat bra, likaväl som berikning, alltså att eleven fått ett mycket svårare material eller fått arbeta med svårare moment än gruppen i övrigt.Inga kommentarer: