2015-05-27

Skolverkets stödmaterial publicerat - särbegåvning - särskilt begåvade elever

Nu har Skolverket publicerat stödmaterialet om särskilt begåvade elever.

Det består av flera texter, skrivna av lärare, psykologer och andra experter, kring vad begåvade barn behöver för att få en god utveckling.

Hela materialets webbsida: Att arbeta med särskilt begåvade elever hos Skolverket

Särskilt den här texten tycker jag ger viktiga perspektiv:
Särskilt begåvade barn i skolan – om socioemotionell och kognitiv utveckling, av psykolog Johanna Stålnacke (pdf)


Även den här texten, som går igenom hur man bör undervisa särskilt begåvade elever (pdf)

Inga kommentarer: