2015-08-18

Forskningsbaserade kännetecken – högt begåvade barn – särbegåvade – särskilt begåvade

Följande 26 kännetecken för högt begåvade barn är insamlade genom Gifted development centers arbete sedan 1970-talet med fler än 6 000 särbegåvade barn. Självklart uppvisar inte alla särbegåvade barn alla kännetecken, men de flesta uppvisar många.

1. Resonerar väl (bra tänkare)
2. Lär sig snabbt
3. Har ett stort ordförråd
4. Har ett utmärkt minne
5. Kan hålla uppmärksamhet länge

6. Känslig, lättsårad
7. Visar medkänsla
8. Perfektionistisk
9. Intensiv
10. Moralt känslig

11. Har en stark nyfikenhet
12. Uthållig när intresserad
13. Har hög grad av energi
14. Föredrar att vara med äldre barn samt vuxna
15. Har ett brett spektrum av intressen

16. Har en stor känsla för humor
17. Tidig eller ivrig läsare
18. Engagerad i rättvisa
19. Moget omdöme för sin ålder (ibland)
20. Är en angelägen observatör

21. Har en livlig fantasi
22. Är mycket kreativ
23. Tenderar att ifrågasätta auktoriteter
24. Visar förmåga att arbeta med siffror
25. Bra på pussel
26. Lär sig självständigtHela formuläret finns på http://www.gifteddevelopment.com/sites/default/files/Characteristics%20of%20Giftedness%20Scale%202014.pdf

En längre förklarande text på engelska finns på
http://www.potentialplusuk.org/file_upload/factsheets/876P08a%20Characteristics%20of%20Gifted%20and%20Talented%20Children%20-%20An%20Explanation.pdf

1 kommentar:

Unknown sa...

Tack för en väl underbyggd sida. Du besparar mig och min dotter oerhört mycket tid och frustration, inte minst med dina eminenta länkar till mallar och förslag att resonera med skolfolket kring. Vår dotter har ett bekymmersamt liv som nu urartat med en nära nog 40% frånvaro. Detta till trots spikade hon bland annat åk 3 nationella prov, ett prov vi blev lovade redan i åk 2 men klassläraren hävdade att hon inte är särbegåvad på något sätt.

Hennes förakt mot en lärarkår som väljer försvarsläge istället för att tänka ett varv till gör oss ledsna och handlingsförlamade. Behöver det tilläggas att hon och vi är riktigt nedslagna när lärares ordförråd brister och det enda vi får höra är hur dålig hon är som individ. Nu är jag förbannad!

Hennes senaste intresse är engelska, ett ämne hon drar iväg i och dessutom märker att hon kan briljera i har resulterat i talförbud i närheten av andra som inte förstår, det vill säga de flesta av hennes jämnåriga ända upp till vuxennivå. En spännande fråga hon har är huruvida hon får tala med nyanlända som ännu inte kan svenska men lite engelska är spännande.

Vår kommun är inte särledes intresserade av kunskap har vår familj konstaterat. Vår dotters resonemang är inte acceptabel logik när hon menar att idrott, musik och att inte vara bra i skolan är bra, så varför bry sig i att gå dit? Tja, uppfattar hon vuxenvärlden som en komplex och tvetydig maktinstitution skär det i hjärtat över vetskapen att hon gråter sig till söms över att i princip behöva försvara sig och hennes familjs intresse i kunskapssökande är det nu inte konstigt att vi är på kollisionskurs med skolväsendet.

Trevlig kommande åk 4 till alla och envar, föräldrar och barn. Upp till kamp för våra småttingars rätt till förkovran!