2015-08-17

10 saker du behöver veta om särskilt begåvade barn

Texten nedan är skriven av Diane Hale, som arbetat i mer än 25 år med att undervisa begåvade barn. Jag har översatt och gjort några små ändringar.
1. Begåvade barn är intensiva. Om jag var tvungen att sammanfatta komplexiteten med begåvade elever i ett ord skulle det vara just intensiteten. Allt de gör, gör de med intensitet. Detta gäller i klassrummet, i hemmet, på fotbollsplanen och i relationer. Om barnet till exempel älskar att läsa, läser barnet så mycket att resten av världen försvinner. Förvänta dig ytterligheter från begåvade barn. Om de är upprörda, kan verka helt uppgivna – men när de är lyckliga visar de absolut livsglädje.

2. Begåvad betyder inte ”bra i skolan”. Den största missuppfattningen är att begåvade elever presterar bra i skolan och är lärarnas favoriter. Nej, precis som i hela elevgruppen är vissa begåvade elever organiserade, vissa stökiga; vissa räcker ofta upp handen, vissa märks inte i klassen; vissa får bra betyg, andra inte.

3. Begåvade barn lär sig på ett annat sätt. Begåvade barn tar in mycket information på en gång och gillar att lära sig på detta sätt. De tenderar att vilja försöka själva innan de får instruktioner. De gillar att bearbeta och reflektera över sina erfarenheter.

4. Mer om processen, mindre produkt och beröm. Det är lätt att bli imponerad av slutprodukten som begåvade barn åstadkommer i sitt skolarbete. Men du bör i stället alltid fokusera på processen. Ställ frågor om hur de bestämde hur de skulle arbeta, vad de skulle ändra till en annan gång eller vad de upplevde som utmanande. Var sparsam med beröm, och se till att det är genomtänkt och också fokuserar på arbetsinsatsen snarare än resultatet. När begåvade barn bara får höra att de är smarta, eller att deras redovisning är perfekt, eller att projektet är bäst i klassen, förlorar de sin motivation att utvecklas och möta motgångar. Att vara smart är som att ha blå ögon – det är inget du själv kan påverka. Varje elev bör få hjälp att forma en självbild som handlar om mer än så.

5. Begåvade elever vet ibland mer än du. Bli inte överraskad eller rädd, och skäms inte. Det kommer att hända. Det kommer en dag – sannolikt flera – då de vet mer än vad du gör om ett ämne, räknar ut något snabbt som du själv har arbetat på i flera timmar, eller tar ett perspektiv du aldrig har tänkt på. Välkomna detta. Det är ju det bästa med dessa elever!

6. Se de som hamnar utanför stereotyperna. Alla föreställer sig den stereotypiska eleven med glasögon, som håller i tolv böcker och bara pratar om Star Wars. Ibland stämmer denna bild på en begåvad elev. Men lika ofta har du en begåvad elev som älskar sport eller mode och som fungerar väl ihop med andra barn. Fall inte i fällan. Behandla varje barn som en individ.

7. Uppfostringsmetoder fungerar inte på samma sätt med begåvade barn. Guldstjärnor och konsekvenser som kanske har fungerat med andra barn fungerar kanske inte alls med ditt begåvade barn. Det beror på att de styrs mer av inre motivation än yttre. Detta betyder inte att du inte kan träna barnet att ändra sitt beteende, men du måste tänka annorlunda. Få dem engagerade i ett bättre beteende med nyfikenhet eller ett löfte om mer lärande – det brukar fungera utmärkt.

8. Begåvade barn vill ha riktiga vänner. Många barn är nöjda med slumpmässiga vänner. Begåvade barn letar efter en riktig vän. En som delar deras intressen och fantasi. Hjälp dem att hitta dessa vänner. Det kan innebära att du behöver ändra gruppsammansättningar eller köra långt för lekträffar.

9. De vet inte allt ... och de lär sig ”i fel ordning”. Begåvade barn kan försöka övertyga dig om att de redan vet allt. Tro inte på det! De måste få undervisning. Ibland kan de lära sig att läsa innan de kan bokstäverna. Jag har sett många begåvade barn som inte kan multiplikation, men kan lösa algebraiska ekvationer med hjälp av en miniräknare. Se och bekräfta det de redan kan, och hjälp dem fylla luckorna. Men du behöver tålamod. De föredrar att hoppa till mer intressanta delar snarare än att lära sig på det vanliga sättet.

10. De kommer att lära dig att bli en bättre lärare eller förälder. Ta till dig detta. Om en begåvad elev vägrar göra en uppgift du delar ut, kan du lära dig något om din uppgift. Om ett begåvat barn reagerar negativt när du berömmer henne inför andra, kan du lära dig något om hur du berömmer. När dina begåvade elever föreslår ett annat projekt än det du trodde var så bra, låt dem göra det de föreslog. Det är säkert verkligen en bättre idé.

Om du är ny i de begåvade barnens värld, som förälder eller lärare, välkommen! Det är en förundrande resa.


Postad den 28 juli 2015 på http://www.cusd80.com/site/Default.aspx?PageType=3&DomainID=46&PageID=55308&ViewID=dedccd34-7c24-4af2-812a-33c0075398bc&FlexDataID=123213    

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket av det som sägs har jág upplevt under mina många år som lärare...