2015-08-29

Tycker du att alla barn ska få lära i sin takt?

Ska barn med en utvecklingsstörning få gå i särskola, där de lär sig i sin takt? Ja, det tycker jag. De ligger mer än 30 IQ-poäng under snittet, och har andra behov än snittbarnen.

Känns det sannolikt att barn som ligger 30 IQ-poäng ÖVER snittet mår lika dåligt av att få ett felaktigt bemötande, som ett barn med utvecklingsstörning? Ska de också ha rätt att lära sig i sin egen takt, få sina behov tillgodosedda och bli förstådda som de är? Jag tycker det.

Känns det sannolikt att barn som ligger 30 poäng över snittet också har andra behov än snittbarnet? Att barn som ligger 45 eller 60 poäng över snittet har ännu mer annorlunda behov än snittbarnet?

Barn med en hög och snabb inlärningsförmåga kan inte använda denna begåvning till att stå ut med en undervisning på fel nivå. Det är olagligt att sätta ett snittbegåvat barn i särskolan, för att det är skadligt. Varför tycker så många att högt begåvade barn ska stå ut med en skadlig skolsituation?

Från 1177.se:
Att ha en utvecklingsstörning innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga tankar om sådant som inte finns i verkligheten, och att komma ihåg saker. Det tar längre tid att lära sig och att förstå olika saker. Däremot har man samma behov av trygghet och kärlek, men ibland ett annat sätt att uttrycka sina känslor på.

Ska vi misstänka att de barn som ligger 30 IQ-poäng åt andra hållet lär sig snabbare, har andra behov och också har ett annat sätt att uttrycka sina känslor? Jag tycker det. Det tycker forskningen och Skolverket också. Det innebär att skolorna måste behandla dessa barn annorlunda än de 68 procent som ligger runt snittet, för att följa skollagen.

Vad tycker du?

Inga kommentarer: