2015-10-05

Hur många barn har vilken iq? Räkneövning.

7 av 10 grundskoleelever har iq mellan 85 och 115.

Skolverket anger att 5 procent av eleverna behöver anpassad undervisning för sin höga begåvning. 

topp 5 procent, 1 av 20 barn, har iq 125+
topp 2 procent, 1 av 50 barn, har iq 130+
topp 1 procent, 1 av 100 barn, har iq 135+


1 av 250 barn har iq 140+
1 av 750 barn har iq 145+
1 av 2 300 barn har iq 150+
1 av 10 600 barn har iq 160+
1 av 650 000 barn har iq 170+

ALLA dessa barn har rätt till en utbildning på sin nivå, i sin takt. Och att bli accepterade och positivt bemötta så som de är, och så som de fungerar.I denna omräkningsmatris kan du räkna ut hur ovanlig en viss iq är. Wechslerskalan är den som används för wisc. Längst ner står siffran för hur många personer som det går, på en person med den iq:n.

Inga kommentarer: