2016-09-27

Goda exempel på anpassningar för särskilt begåvad elev

Goda exempel är ju ofta värdefullt, så varsågod, en konkret lista med anpassningar som en skola har gjort för en högt begåvad men känslig och känslosam elev på 10 år:

(Kanske vill du först läsa de samlade övergripande råden till skolan?)
 • 9 olika matematikböcker för naturmatte i gymnasiet. Pedagogen ringde Liber och sa att hon hade en särbegåvad elev i åk 5 men inte hade nån aning om hur snabbt han jobbade, var han låg eller om han skulle gilla böckerna och att skolan inte hade råd att köpa massor av olika böcker eftersom det är en mellanstadieskola. Liber skickade böckerna gratis!
 • i åtgärdsplan står att han inte behöver repetera något han visat att han kan.
 • i engelska får han hoppa över saker i boken han tycker är för lätt. Detta sker i samråd med läraren som är mycket lyhörd.
 • han får visa vad han kan muntligt om han vill.
 • när åk 6 ska börja förbereda sig inför nationella prov i svenska, engelska ska han få göra samma sak, som ett led i en mindre kartläggning.
 • nationella prov i åk 9 i no ska användas för att dels kartlägga var han ligger, dels träna lite skrivning på ett kul sätt. Proven ska lämnas till no-läraren som behöver underlag för att kunna bedöma kunskapen mot målen i åk 5. När han ska göra det som de andra gör i åk 5 i biologi låser han sig, kan inte avgränsa sig och blir frustrerad och arg. 
 • resurspedagogen och han har tittat på skolverkets hemsida där bra info fanns om studieteknik – hur man arbetar steg för steg. Ett av målen för terminen är att bli bättre på att avsluta saker så därför måste det tränas på hans sätt: genom att ha fått en pedagogisk genomgång om hur man gör samt en förklaring till varför det ska göras.
 • resurspedagog som arbetat länge som lärare tidigare men som fortsätter för att det är så kul och intressant med särbegåvning. Hon överväger nu att börja läsa matematik på universitetet för att kunna hänga med honom. Läser allt om särbegåvning, pratar ofta om att allt funkar med humor
 • en del av matematiklektionerna ägnas åt programmering. Detta används också som "belöning" när jobbiga saker klarats av, typ skriva färdigt vissa saker.
 • resurspedagog med på idrotten och stöttar pga att han inte fixar för höga ljud, för många intryck eller att vara sämst (och det är han på bollsporter)
 • efter incident där han fick tokspel under en lektion pga att han svarat fel på en quiz beslutade rektor att alla tävlingsmoment ska bort ur undervisningen. Lekar, övningar m.m. ska vara samarbetsövningar.
 • han och några till i klassen får träna handstil. Detta sker separat från övrig undervisning så att ingen hindras i det man vill förmedla under ett vanligt skolarbete.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Nu kanske du vill läsa om de 6 typerna av särskilt begåvade barn?

Inga kommentarer: