2016-09-15

Ta hjälp tidigt av Specialpedagogiska skolmyndigheten – mejla eller ring om råd!


Utdrag ur intervjun i Lärarnas nyheter:

Den pedagogik som är nödvändig för vissa elever är bra för alla. Det menar Specialpedagogiska skolmyndighetens chef Greger Bååth. [Han] välkomnar regeringens specialpedagogiklyft som ska kompetensutveckla verksamma lärare. Men även lärarstudenter borde bli bättre förberedda för barns olika behov — så att det inte blir en chock när de möter sin första heterogena elevgrupp.

–Lärarutbildningen måste förmedla perspektivet att olikheter är en tillgång.

I våras startade ni »Fråga en rådgivare« – en tjänst där lärare kan få specialpedagogiskt stöd i sin klassrumsvardag via mejl, telefon och snart även chatt. Ert egna lilla lyft för vanliga lärare?


–Ja, i princip alla specialpedagoger vet vilka vi är och vad vi gör, skolledare och förvaltningschefer vet det också i hög grad. Men bland lärarna är vi inte så kända som jag tycker att vi borde vara.

Vad frågar de om?

–Allt möjligt, de har till exempel fått en elev med den eller den funktionsnedsättningen och vill veta vad som är viktigt att tänka på som lärare. Vilka är de pedagogiska konsekvenserna? Finns det anpassade lärverktyg? Kan vi söka bidrag?---

–Diagnoser är ingenting man måste ha för att ta kontakt med oss. ---

–Lärarna försöker nog men man får ha respekt för att inte alla vet exakt hur de ska göra. De måste få rätt förutsättningar och stöd för att kunna ta sitt ansvar. Och för att lyckas är det viktigt att de agerar i samspel med andra, bland annat elevhälsan — och att de agerar tidigt.

Finns en tendens att vänta och se?

–Ibland. Men att vänta är sällan någon framgångsrik metod. Vi brukar säga »ta kontakter, sök stöd tidigt« för det förlorar man aldrig på.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Hos SPSM finns massor med gratis hjälp för svåra situationer i skolan. Bland annat föreläsningspresentationer om till exempel att motverka frånvaro och hemmasittande samt psykisk hälsa och ohälsa.

Du kan läsa vanliga frågor och svar på SPSMs webbplats.

Se webbseminarier om anpassningar med mera. 

Du som arbetar i skolan kan söka rådgivning via SPSMs webbformulär.


Inga kommentarer: