2017-01-08

Relation ger motivation.

En fin relation med läraren är viktigt, för att en elev ska känna motivation.

Det visar bland annat Skolinspektionens undersökning om framgångsrika skolor.

Vill du ha inspiration om att skapa motivation och relation? Hoppas du kan ha nytta av följande lästips om motivation och relation och samtal i skolan.


URs portal till nya lärare har många program om hur du som lärare konkret kan stärka din relation till varje elev.

Främja elevens vilja att försöka:
https://specialpedagogen.wordpress.com/2017/01/08/forebygg-uppskjutarbeteende-och-framja-forsoksvilja/

Svensk forskning: Skickliga lärares relationsarbete – viktigt för eleverna, hos Skolverket. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/skickliga-larares-relationsarbete-viktigt-for-eleverna

Tio tips för att stärka dina relationer med eleverna, från specialpedagog:


Konkreta exempel på HUR du kan stärka en relation och ett självförtroende: 


Elevhälsoteamet kan bidra:

7 faktorer nödvändiga för inkludering enligt EU: 


Bloggande förstelärare i Svedala, om pedagogiska relationer, gemenskap, tillgänglighet, inkludering:

Inga kommentarer: