2017-12-09

Så här kan det kännas. Läs Paula Tillis blogg om autism + särbegåvning. Inklusive tips till skolan om anpassningar.

Paula Tillis bloggtexter är fantastiska. Hon berättar händelser ur sitt eget liv, som illustrerar med glasklar skärpa hur det kan kännas att tänka och fungera annorlunda. 

Saker som jag ofta sitter och diskuterar med lärare och andra föräldrar, blir till kött och blod och oförståelse och ångest och utmattning i Paulas korta berättelser. Det blir så oerhört synligt: Alla funkar inte som du själv.

Det är ju därför som det är så oerhört viktigt med detaljerade kartläggningar, om en elev verkar behöva anpassningar! Oavsett om det är bara svårigheter, bara begåvning, eller båda samtidigt, 2e.

Olika saker kan vara helt olika utmattande. Paula berättar att hon kan föreläsa fyra timmar utan problem, men hon blir utmattad av att öppna posten. Tyck att det är konstigt eller orimligt eller obegripligt, men det är som det är. Hon känner som hon känner. Vi måste alla ta det som en påminnelse att ett barn vi har hand om, kanske inte alls har energi att orka de saker vi förväntar oss. Vi behöver fråga barnet hur saker och ting känns. Ta reda på hur vi behöver hushålla med energin, och ta ansvar för hur vi ska prioritera, så att vi inte utsätter barnet för mer än hen orkar.

Paula liknar energi med pengar och berättar hur mycket en förmiddag kan kosta för henne. Och ger exempel på hur du kan tänka så att du inte hamnar fel i dina förväntningar.

Paula har diagnoser som ringar in de svårigheter hon har. Men även en person utan diagnoser kan uppskatta om du visar samma förståelse. Och alla personer har inte samma behov även om de har samma diagnos.

Det kan vara jättelätt och jättesvårt samtidigt. 

Vi kan vara jätteduktiga och uthålliga på vissa saker, och behöva jättemycket stöd samtidigt för andra saker. Begåvning och förmåga kan vara oerhört ojämn inom samma person, mellan olika färdigheter och förmågor. En del tycker att se på film är avkopplande och ger energi, är ett sätt att ladda batterierna. Andra tycker att se på film är utmattande, obehagligt, oroande. Jag kan ha höga betyg i språk och SO, men behöva en assistent för att klara syslöjden. Eller vilken kombination som helst. Här gäller det att skolan kartlägger mycket nyanserat. Även inom ett ämne kan vissa saker kännas jättelätta och andra kräva enormt mycket stöd.

Allt är relativt. Så mycket relativt att du antagligen inte ens kan föreställa dig. Respektera gärna om någon säger att hon inte orkar. Låt bli att bli arg på någon utifrån dina föreställningar om hur den har det. Fråga gärna. Men du kan alltid börja med att komma ihåg att alla inte funkar som du själv.

Att få det gjort – olika jobbigt olika dagar.

Olika dagar orkar man olika mycket. Om man till exempel har autism eller adhd eller värk eller ångest, kan det rinna en massa energi till sånt som de flesta bara gör automatiskt. Och då kan all dagens energi vara slut vid tiotiden på förmiddagen ena dagen, även om den räckte till kvällen igår. Bara för att du såg mig göra något igår, betyder inte det att jag orkar göra det idag. Det har inte med attityd eller trots eller vilja eller lust att göra.

Och så var det det här med exekutiva funktioner – att få saker gjort. Dessa funktioner är mycket sämre hos de flesta med npf. Paula berättar hur det är för henne: Hon KAN INTE städa, hon blir uttröttad av att duscha. Att få det gjort har så många moment som är jobbiga att en dags energi inte räcker till.

Skolan – här är några bra sätt att tänka:

Paulas starkaste budskap kanske är detta: Sluta tvinga barn som inte orkar, att gå i skolan på heltid!

För lärare finns 10 tips om barn som kanske inte funkar som de flesta. Och om inkludering på rasterna.

Ge eleven goda förutsättningar för motivation. De tipsen borde vara precis lika värdefulla för alla barn, oavsett funktionssätt. Och tänk på balansen; hur motiverad blir man om man bara får jobba med det man är sämst på?

Var beredd på att en elev med mycket hög begåvning samtidigt kan behöva stöd. Och så det här om "det sociala" – att funka bra ihop med yngre och med vuxna, men inte alls med jämnåriga.
Helt enkelt: I Paulas blogg får du en djup inblick i hur en person med 2e upplever saker på ett helt annat sätt. Mig har det inspirerat djupt. Jag kommer att möta människor mer öppet från och med idag.


-----------------------------------------------------------

Läs mer här i bloggen:

2e, twice exceptional: att ha både lätt att lära, och svårt att lära. Detta behöver de.


Inga kommentarer: