2017-11-21

Överlämningar mellan terminer. Checklista.

Är du hjälpt av checklistor? Min hjärna orkar inte ha så mycket i minnet längre, så för mig är de ovärderliga. Här är en

Checklista inför övergångar mellan skolformer, stadier, terminer – viktiga förändringar som barnen behöver klara, och stöd som kan vara viktigt att ge.

Inga kommentarer: