2015-03-29

Översatt artikel: Att motivera begåvade barn

Följande artikel som jag har översatt kommer från http://giftedkids.about.com/od/ nurturinggiftsandtalents/tp/motivate.htm

Så kan du som lärare eller förälder se till att hålla högt begåvade barn motiverade:

1. Vårda barnens intressen

Ge barnen möjligheter att lära sig och utforska det de redan är intresserade av. Till exempel, om barnen älskar dinosaurier, skaffa böcker om dinosaurier och besök naturhistoriska museet. Om barnen älskar musik, skaffa instrument och håll musiklektioner. Om barnen älskar vetenskap, skaffa vetenskapliga böcker och experimentlådor och besök vetenskapsmuseer. Barn som får utforska sina intressen är mer benägna att hålla sin kärlek till lärande levande.

2. Presentera nya idéer och områden

Ibland kan barn sakna motivation för att de ännu inte har exponerats för det som kan bli deras passion i livet.

3. Använd kortsiktiga mål och belöningar

Ibland kan ett barn blir överväldigad av en stor uppgift. Det beror kanske inte på att uppgiften är svår, men barnet kanske inte kan se ljuset i slutet av tunneln. Hellre än att påbörja uppgiften, kommer vissa barn att ge upp innan de ens börjar. Hjälp barnen att se varje uppgift som en serie av mindre uppgifter. Bestäm tillsammans ett mål för varje deluppgift, och diskutera en möjlig belöning för det målet. Ibland är belöningar inte nödvändigt när barnet känner att uppgiften är hanterbar.

4. Lär barnen att planera sin tid

Begåvade barn har oftast inga problem att hinna med saker. De lär sig snabbt och enkelt. Även om det kanske låter som en positiv erfarenhet, kan det leda till problem. De får ingen träning i att planera sin tid för att hinna få arbete gjort. Men förr eller senare hamnar de troligen i en situation där de känner sig överväldigade av det arbete som krävs för att slutföra en uppgift. Lär därför barnen hur man skapar och använder en tidsplanering.

5. Beröm barnen för deras ansträngningar

Begåvade barn har ibland problem med att se kopplingen mellan att anstränga sig och att lyckas, eftersom de har lätt för många saker. Du kan ge barnen förutsättningar för att kunna fortsätta lyckas även med saker som blir allt svårare. Se till att berömma insatsen mer än resultatet, när barnen lyckas. Ge specifikt och konkret beröm. Till exempel, istället för att säga ”Bra jobbat”, säg hellre något i stil med ”Du har arbetat hårt på ditt projekt, och skrivit hela fyra sidor, du har verkligen förtjänat ett A”.

6. Hjälp barnen känna att de har kontroll

Begåvade som underpresterar upplever ibland att prestationen ligger utanför deras kontroll. De tror att om de lyckas, är det på grund av tur eller någon annan yttre faktor. Detta kan få dem att känna att det är meningslöst att anstränga sig. De måste få förståelse för det personliga ansvaret som en förutsättning för framgång.

7. Visa att du som förälder är positiv till skolan

Barn behöver se att deras föräldrar värdesätter utbildning. Om du säger negativa saker om skolan kommer du att överföra dessa tankar till ditt barn. Om barnet har problem i skolan, kan du påpeka att även om problem kan uppstå, är utbildning värdefullt, och ansträngning kommer så småningom att leda till framgång. Om barn lär sig att skylla sina problem på skolan kan de börja undvika personligt ansvar.

8. Hjälp barnen se kopplingar mellan skolarbetet och deras intressen

Ibland saknar barn motivation eftersom de inte ser ett samband mellan det skolarbete de ska göra och deras egna mål och intressen. Ett barn som vill bli astronaut ska veta att matematik och naturvetenskap är viktigt i dessa jobb. Se om du kan leta upp kraven för jobb som barnen är intresserade av.

9. Gör läxor till kreativa spel

Begåvade barn älskar en utmaning. Kanske kan du stöpa om en tråkig läxa till ett utmanande spel. Vissa barn tycker om att tävla. Låt dem se hur snabbt de kan lösa uppgifterna. Var tydlig med att du kommer att kontrollera deras arbete, det bevisar att du bryr dig om det. Vissa barn avskyr att tävla, för dem kan du prova att länka en tråkigare uppgift till ett av barnets intressen. Till exempel kan en matteuppgift kanske förvandlas till en avkodningsuppgift för en astronaut på ett rymduppdrag till Mars. Om inte barnet gör uppgiften på rätt sätt, kommer uppdraget att misslyckas.

10. Motivation behöver inte alltid gälla skolan

Vi kopplar ofta motivation till skolprestationer. Men en del barn är mycket motiverade att uppnå mål utanför skolan. En begåvad tonåring kanske är mer intresserad av att skapa sociala aktiviteter för äldre i området. Hur kan ni jobba tillsammans kring det?


Inga kommentarer: