2015-03-28

Översatt artikel: Öka den inre motivationen för att lära

En artikel jag har översatt, som kommer ifrån http://psychology.about.com/od/motivation/f/intrinsic-motivation.htm

Malone och Lepper definierar aktiviteter som i sig motiverande om ”människor engagerar sig i dem för sin egen skull, snarare än för att få någon extern belöning eller undvika externa straff. Vi använder orden roligt, intressant, fängslande och liknande för att beskriva sådana aktiviteter.”

De 5 faktorer som de menar ökar motivationen är:

Utmaning: Människor är mer motiverade när de strävar mot mål som har personlig innebörd för dem och relaterar till deras självkänsla, då de kan få återkoppling på sin prestation, och när målet är möjligt men inte nödvändigtvis säkert att uppnå.

Nyfikenhet: Den inre motivationen ökar när något i den fysiska miljön fångar ens uppmärksamhet (sensorisk nyfikenhet) och när något i aktiviteten stimulerar en att vilja lära sig mer (kognitiv nyfikenhet).

Kontroll: Människor vill ha kontroll över sig själva och sin omgivning och vill själva bestämma vad de ska sträva efter.

Samarbete och konkurrens: Den inre motivationen kan öka när människor får tillfredsställelse av att hjälpa andra och även om de har möjlighet att jämföra sin egen prestation med andras.

Erkännande: Människor uppskattar att andra uppmärksammar deras prestation, vilket kan öka den inre motivationen.

Definition: Inre motivation

Inre motivation avser motivation som kommer inifrån en individ, snarare än från yttre belöningar som pengar eller betyg.

Motivationen kommer från glädjen man får av uppgiften själv eller från känslan av tillfredsställelse arbeta med eller slutföra en uppgift.

En person som drivs av inre motivation kommer att arbeta på till exempel en matematisk ekvation för att det är roligt. Eller arbeta på en lösning till ett problem eftersom det ger en känsla av välbehag att möta utmaningen att hitta en lösning.

Att vara driven av inre motivation betyder dock inte att en person inte kommer att söka belöningar. Det betyder bara att yttre belöningar inte är tillräckligt för att hålla en person motiverad. En elev kanske vill få ett bra betyg på en uppgift, men om uppgiften inte intresserar eleven, räcker inte möjligheten till ett bra betyg för att eleven ska vara motiverad att lägga energi på uppgiften.

Definition: Yttre motivation

Yttre motivation avser motivation som kommer utifrån en individ. De motiverande faktorerna är externa belöningar, såsom pengar eller betyg. Dessa belöningar ger tillfredsställelse och glädje som uppgiften i sig inte kan ge.

En person som drivs av yttre motivation kommer att arbeta på en uppgift även om de har lite eget intresse för den, på grund av den förväntade tillfredsställelse de kommer att få från en belöning. Belöningen kan vara något litet, som ett klistermärke, eller något större, som berömmelse eller rikedom. Till exempel kan en person som ogillar matte, men drivs av yttre motivation, ändå arbeta hårt på en matematisk ekvation för att få belöningen. För en elev kan belöningen vara ett gott betyg på en uppgift eller i ett ämne.

Yttre motivation betyder dock inte att personen inte kan få glädje bara av att arbeta på eller slutföra en uppgift. Det betyder bara att tillfredsställelsen över en yttre belöning kommer att fortsätta vara en drivkraft även när uppgiften i sig själv är ointressant.

Inga kommentarer: