2015-04-13

Underlag för pedagogisk kartläggning och för att välja stöd – hos Aspeflo

Ett underlag till pedagogisk kartläggning, SEP (Skola-Elev-Plan), framtaget av Ulrika Aspeflo:
http://wordpress.aspeflo.se/wp-content/uploads/2015/04/Skola-Elev-Plan-kartläggning.pdf

Och ett underlag för att välja vilket stöd en elev kan behöva:
http://aspeflo.se/forsta-inlagget-2/

Båda är framtagna med tanke på barn med autismspektrumtillstånd, men tillvägagångssättet är tänkvärt även när en hög begåvning verkar vara orsaken till kartläggning och stöd. Eller vad tycker du?

Läs mer om hur du kan kartlägga elevens behov och kunskapsnivåer

Inga kommentarer: