2015-12-31

Skolan: Checklista med viktiga saker att göra för begåvade elever

Irland har sedan 2007 riktlinjer för skolor hur de kan arbeta för de begåvade eleverna. Riktlinjerna innehåller följande checklista skolan kan kolla av regelbundet för att se om de gör de viktigaste sakerna – hur ser det ut med detta på er skola?
 1. Skolan har utsett en lärare som ansvarig för arbetet med begåvade elever
 2. Lärarna vet vilka de begåvade eleverna är i varje klass, och känner till hur goda förmågor de har
 3. Lektionsinnehållen är differentierade och passar även begåvade elevers behov
 4. Lärarna använder olika former av differentiering i sin undervisning
 5. Höga förväntningar ställs på begåvade elever
 6. Begåvade elever arbetar tillsammans i grupper i specifika ämnen (t.ex. matematik) eller aktiviteter
 7. Undervisningstakten tar hänsyn till att begåvade elever lär sig snabbare än andra elever
 8. Begåvade elever får extra tid för att fördjupa eller slutföra arbetet när det behövs
 9. Läraren har kontakt med ämnessamordnare eller pedagogisk handledare kring de elever som är en utmaning att hitta rätt lektionsinnehåll för
 10. Begåvade elever läser vissa ämnen med en annan klass, om deras behov inte kan tillgodoses i den vanliga klassen
 11. Läxor är utmanande för begåvade elever
 12. Begåvade elever får särskilt anpassade läxor 
 13. De begåvade elevernas framsteg följs och dokumenteras av personal
 14. Skolan har en policy för hur den arbetar med begåvade elever, som är läst av all personal samt ledning, styrelse osv.
 15. All personal, inklusive resurspersoner och vikarier, känner till hur skolan arbetar med begåvade elever

Inga kommentarer: