2016-01-17

Hög IQ kan MOTVERKA bra skolresultat - ny engelsk forskning

Hur är det möjligt, att en hög IQ och förmåga kan leda till DÅLIGA resultat i skolan? Detta skriver Anne Favier-Townsend om i sin avhandling.

Om du har ett högt iq, en hög begåvning, en snabb inlärning, betyder det att du är annorlunda än de flesta i din skola.

Det kan leda till att du känner dig fel, eller blir mobbad. Det kan leda till att du blir deprimerad och tappar motivationen.

Den vanliga undervisningens innehåll och tempo passar inte din snabba förmåga. Om skolan inte ger anpassad undervisning riskerar du att börja prestera sämre än du egentligen kan.

Om det är för lätt, eller går för långsamt, blir det tråkigt, och efter ett tag känns det snarare hemskt. Eller så börjar du tro att det är fel på dig, att du inte lyckas förstå på det sätt som man ska. Eller så får du bara mer av samma, fler uppgifter av samma sort, trots att du redan har visat att du kan det här – då blir det ju som ett straff; inte konstigt då, om du slutar visa hur snabb du egentligen är.

Eller du kanske helt enkelt får sitta och vänta tills de andra räknat ikapp. Eller hjälpa klasskamraterna. Hur är det bra för dig, din egen utbildning?

Du har rätt att få sin undervisning av en kompetent pedagog, och du har rätt att få ledning och stimulans på din nivå för att nå så långt du kan.


Du härdar nog ut, tiden går, du blir äldre, hamnar i gymnasiet och högskolan. Till slut, en dag, möter du för första gången uppgifter som utmanar dig, som kräver att du anstränger dig och kastar dig ut ur läget där det är lätt och bekvämt att uppfylla kraven.

MEN. Du har ju aldrig fått någon träning i att ta dig an svåra saker, bryta ner dem, kämpa dig över trösklarna, stå ut med att misslyckas och ändå arbeta vidare tills du lyckas. Att plötsligt få något annat än högsta poäng eller betyg, är en omskakande kris för många elever som aldrig fått träna på det.


För att kunna må bra, behöver du få två saker av skolan:
  • undervisning som passar din kunskapsnivå och ditt tempo, så att du lär dig saker och tränar på studieteknik
  • en social situation som bekräftar att du är bra som du är, trots att du är annorlunda.
En sund psykisk utveckling kräver en kombination av bekräftelse, förståelse, träning i socialt samspel och en möjlighet att spegla sig i personer som fungerar som du själv. Om du får träffa och arbeta ihop med andra barn med hög begåvning kan du se att ni fungerar likadant. Det är normalt hos er, som skiljer er från den stora gruppen med de flesta barn i skolan.Det är inte fel på något barn. 

Varje barn är som det är.

Du behöver få känna att det inte är fel på dig. 

Alltså  måste skolan se till att ge dig en undervisning som innebär att du lär dig saker, och en social situation som fungerar och som du mår bra med.

Om vi inte ger alla barn passande undervisning, riskerar de att hamna i depression eller asocialt beteende – för att inte tala om faktum att begåvade elever aldrig får möjlighet att utveckla och använda sina förmågor.

Det är en tragedi för personen, och samtidigt ett slöseri för nationen.

http://uhra.herts.ac.uk/bitstream/handle/2299/16520/98026281%20Favier-Townsend%20Anne%20final%20PhD%20submission%20April%202015.pdf?sequence=1

Inga kommentarer: