2016-08-25

Skolstarten – känns det inte helt hundra? Läs på här.

Jaha så var vi igång igen med ett nytt skolår.  Har du, som jag, lite oro i magen? 

Har du ett barn, eller en elev, där du undrar om något behöver ändras, eller läggas till? 

Här har jag samlat material som kan vara bra att läsa på och diskutera tillsammans, skola och föräldrar.

Jag tänker att lärare och rektorer har ett oerhört svårt arbete, och i många stunder otacksamt: mängder med barn och behov, ont om resurser, och i värsta fall upplever de att föräldrar och samhälle inte har förtroende för deras kompetens. Jag tycker att själva komplexiteten är det som är mest utmanande med att vara lärare (eller som i mitt fall utbildare; jag utbildar vuxna i arbetslivet) eftersom arbetet innehåller så vansinnigt många delar: ämneskunskap, pedagogik, psykologi, administration, socialt samspel, mina egna känslor och min egen ork, och så vidare.

Saker som jag tror leder till bättre resultat:
  1. Jobba för att det ska kännas som att ni är på samma lag – att alla inblandade, föräldrar barn lärare rektor osv. För alla vill ju faktiskt samma sak: Det bästa för alla barn – för varje barn. En positiv tid i skolan. Så, börja i det som är bra, eftersträva samarbete, snarare än att kräva och kritisera. 
  2. Se till att alla inblandade har samma underlag, och samma syn på utgångsläget. Om du tänker att ditt barn har en hög begåvning, visa och berätta konkreta saker för skolan. Fråga om de kan kartlägga nivån på barnets starka egenskaper.
  3. Lär av det andra redan har gjort och tänkt, så sparar ni energi och tid. 
För att hjälpa till med detta har jag samlat massa grejer i den här bloggen. Det här är bara ett urval.

Mallar och rekommendationer kring att kartlägga behoven:


Om anpassningar, att flytta upp eleven eller börja tidigare:


Undervisningstips och förslag till anpassningar av undervisningen:


Lite tips och riktlinjer från myndigheterna:


Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver så här:
"För att alla barn och elever ska känna sig motiverade och engagerade i sitt lärande, krävs att de får möjlighet att lyckas. De behöver känna sig kompetenta och inse att de har goda förutsättningar att lära och utvecklas. Varje barn och elev måste få möjlighet att vara delaktig och uttrycka sina åsikter om sitt lärande och hur undervisningen ska utformas. Barn och elever måste också bli bemötta med respekt, tilltro och positiva förväntningar i sitt lärande.
För att utveckla sina kunskaper och sitt lärande i skolan krävs att eleven känner mening och förstår sammanhangen. Genom en formativ bedömning kan pedagogen tillsammans med eleven ta reda på var denne befinner sig i förhållande till målen.
Grunden för lärande är en miljö där pedagogen leder barnet i kunskapsutvecklingen, gör barnet delaktig och utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom barnets kunskapshorisont."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs gärna mer:

De 6 typerna av begåvade barn – och vad skolan och hemmet bör göra

Det ALLA borde veta om ADHD

2e – twice exceptional – både begåvning och svårighet

Inga kommentarer: