2017-03-28

Tips för att möta föräldrar – från psykolog Lennart Lindqvist

Alla som har suttit i ett jobbigt möte mellan föräldrar och skola (eller vård/soc/bup) räcker upp en hand?

Jobbar du med barn – och därmed också med föräldrar?

Kanske kan du ha nytta av råd om hur du kan bemöta föräldrar – så att arbetet ska komma framåt så bra som möjligt, så att möten och samarbete ska bli bra, osv.

Psykolog Lennart Lindqvist har skrivit en bok om hur man på ett bra sätt bemöter föräldrar som har ett barn som behöver något extra. Den heter Utsatta föräldrar. Läs gärna vad Sveriges skolledarförbund skriver om boken, i texten Konkreta råd ...

Några viktiga sidor finns att läsa på nätet – läs framför allt de sista 10 sidorna, med sammanfattade råd för att bemöta föräldrar.

Boken Utsatta föräldrar finns att köpa hos Pavus förlag.

Inga kommentarer: