2017-11-23

2e: Lätt att lära, OCH svårt att lära, SAMTIDIGT.

Om barnet har en hög begåvning och lätt att lära. 

Men också har en inlärningssvårighet, kanske en diagnos som dyslexi, adhd eller autism. 

Då kan barnet till viss del använda sin höga begåvning för att kompensera för sina svårigheter. Till exempel lära sig saker utantill, om det är svårt att läsa.

Tycker du att skolan då ska göra inget, och nöja sig med att barnet får C eller D i betyg?

Eller tycker du att skolan ska ge det stöd man brukar ge, till exempel för dyslexi, OCH dessutom stimulera barnet att lära sig mer, ge svårare uppgifter, än de jämnåriga?

Man kan ha jättelätt att lära, och jättesvårt att lära, samtidigt. Visste du det?


Läs gärna mer:

– 2e – både begåvning och lärsvårighet – om hur det kan se ut, och vad du kan göra.

Kartlägg elevens styrkor och stödbehov – blanketter m.m.

– De 6 typerna av begåvade elever – och vad de behöver.

– Specialpedagogiska skolmyndigheten om barn med både begåvning och svårighet.

– Föreläsning om 2e på konferensen Brainchild i november med speciallärare Mona Liljedahl.

– Skolverkets stödmaterial – fakta och didaktiskt stöd och exempel – att undervisa särskilt begåvade elever.

– Konferensen Brainchild tog upp 2e.

– Snabblänkar (på engelska): Checklista för att kartlägga styrkor och behov, handbok för lärareundervisningssätt och undervisningsprinciper, tips för självreglering samt ordning och reda.


Inga kommentarer: