2015-03-29

Overexcitabilities, intensiteter. Översatt artikel: Förstå begåvade barn med hög energi

Vad är intensiteter, och när är det adhd? Många med hög begåvning känner igen sig i Dabrowskis modell med overexcitabilities. Jag själv, till exempel. Jag känner, att på samma sätt som min hjärna är snabbare och känsligare och spretigare än de flesta människors, så är resten av nervsystemet också känsligare. Jag hör mycket, ser mycket, känner saker starkt. Jag har svårt att hålla saker lagom hårt, svårt att prata lagom mycket. För min egen del leder mitt sätt att fungera, till svårigheter i mitt liv, på en nivå som gör att jag har fått adhd-diagnos som vuxen.

Men diagnos kräver så klart ett lidande, och att man har funktionssättet på en nivå som uppfyller kriterierna för diagnos. Annars ska man inte ha diagnos.

Oavsett det: Vad ska man göra då? Med ett intensivt barn i skolan, till exempel? Ta gärna inspiration av denna text av en klok lärare. Den här artikeln, som jag har översatt, kommer från Byrdseed.

Fem overexcitabilities 

Dabrowskis fem overexcitabilities, intensiteter eller högkänsigheter ­– egenskaper som är vanliga bland högt begåvade – är i korthet:

intellektuell - en djup passion för att lära sig om specifika ämnen

föreställnings- - en rik fantasivärld

sensorisk - med ett eller flera förhöjda sinnen

emotionell - ovanligt mycket och starka känslor

psykomotorisk - ett överskott av fysisk energi

Om du vill läsa mer om overexcitabilities (OE), rekommenderar jag boken Living with intensity.

Psykomotorisk intensitet hos begåvade

När jag först lärde mig om OE var jag mest överraskad av den psykomotoriska. Ett högt begåvat barn som är vild? Som springer omkring eller ramlar av stolar? Det låter inte rätt. Högt begåvade barn borde ju vara skötsamma; riktiga förebilder!

Men så här skriver Susan Daniels och Elizabeth Meckstroth i boken Living with intensity:
Psykomotorisk OE är signifikant korrelerad till hög intelligens (Ackerman, 1993). Begåvade barn uppvisar som regel en hög energinivå.
En hög nivå av fysisk energi är inte ovanligt, det är tvärtom något du bör förvänta dig hos barn med hög intelligens.

Så här skriver Dr Linda Kreger Silverman, Ph.D., i The Theory of Positive Disintegration in the Field of Gifted Education:
... flera studier [visar] att psykomotorisk OE kan vara ett bra sätt att skilja begåvade barn från andra elever. 

Denna energi är fantastisk

För att förstå hur hög begåvning och fysisk energi hör ihop, så sluta tänka dig ett rastlöst barn som stör i klassen. Istället, föreställ dig barnet djupt uppslukad av sin favoritaktivitet.

Själva den energi som gör att barnet stör under en tråkig lektion ger samtidigt orken att
  • skapa en detaljerad Legokopia av ett slott
  • utforma ett videospel i Minecraft
  • bli en självlärd iPhoneprogrammerare på påsklovet.
När dessa barn är engagerade i något de älskar, får de en nivå på fokus och koncentration som få kan förstå. Energin håller dem igång tills långt efter att klasskamraterna blir uttråkade, trötta eller distraherade. ---

Men eftersom en riklig fysisk energi inte stämmer överens med den typiska bilden av en begåvad elev, är det skamligt lätt att förbise detta barns intelligens och bara fokusera på det störande beteendet.

Många problemskapande beteenden kan lösas och förebyggas med enkla diagnostiska tester. Den fysiska rörelsen ökar i takt med tristess. Om barnet redan kan det du tänkt gå igenom, så låt barnet gå vidare till något intressant som han inte redan kan!

Be inte ett barn, som svämmar över med fysisk energi, att hålla sig stilla ­– det är omöjligt. Ge barnet en chans att bränna bort energi. Korta rörelseraster är mycket bra, inte bara för ditt energiska barn, utan för alla barn.

Dessa barn kan behöva några enkla anpassningar:
  • en boll att sitta på i stället för en stol
  • möjlighet att stå längst bak i rummet snarare än att sitta under en lektion
  • en klämleksak för att frigöra energi under ett prov

Gör dem till en del av laget

Prata med eleverna själva om deras behov. Du kan vara säker på att de har hört samma sak, år efter år: ”Du måste sitta still!” Vilken lättnad det kan bli, då, att få höra att deras energi faktiskt är en superkraft för lärande och skapande:

"Vet du, Lina, att den där energin som gör att du har svårt att sitta still kan faktiskt vara en fantastisk fördel när du gör något du älskar att göra."

Gör dem en del av laget, snarare än ett problem som ska lösas. Hjälp dem att anpassa sig och ta sig igenom utmaningar:

"Om du känner att energin börjar byggas upp, vill jag att du ger mig en liten signal. Det blir bra för dig att kunna känna igen när du börjar känna dig sådär."

Du kan inte lösa det här som ett problem

Barnen kommer inte att växa ifrån sina OE. Barn med hög energi blir vuxna med hög energi. Det är därför självförståelse är så viktigt.

Att lära sig att arbeta med sina intensiteter är en livslång färdighetsträning som hjälper dem närmare till att kunna uppnå sina potentialer.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs gärna mer:

Det ALLA borde veta om ADHD

2e – twice exceptional – både begåvning och svårighet

Inga kommentarer: